Đóng

Hãng sản xuất

Thiết bị bay hơi GUNTNER – Bộ trao đổi nhiệt tấm THERMOWAVE

Thiết bị bay hơi GUNTNER – Bộ trao đổi nhiệt tấm THERMOWAVE

Condensers – COMPACTthermolinePurethermolineVario
guntner-1guntner-2guntner-3
Vertical

Công suất: 3.5 – 400 kW

HFC: GCVC, GVM

CO2: GGVC

Công suất: 30 – 20000 kW

Lưu chất: Beverages, beer, Water, Coolant

Công suất: 50 – 50000 kW

Lưu chất: Fluids, gases, mixtures, Natural refrigerants, Water, Coolant, Synthetic refrigerants

thermolinePlusthermolineEco 
guntner-4guntner-5
Công suất: 100 – 10000 kW

Lưu chất: Fluids, gases, mixtures, Natural refrigerants, Water, Coolant, Synthetic refrigerants

Công suất: 10 – 10000 kW

Lưu chất: Water, Coolant

27/06/2018

Hãng sản xuất Related